Vingerprints verboden voor tijdregistratiesystemen

We hebben geconstateerd dat vingerprintafname t.b.v. een rooster- en werktijdregistratiesysteem in strijd is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Vingerprints verboden voor tijdregistratiesystemen

We hebben moeten constateren dat afname van vingerprints t.b.v. een rooster- en werktijdregistratiesysteem in strijd is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is. Na een aantal recente uitspraken die zijn gedaan in de Tweede Kamer over vingerprintafname t.b.v. een rooster- en werktijdregistratiesysteem, is dit nogmaals bevestigd.

Bij deze een samenvatting van onderstaande artikelen voor wat betreft het klokken met vingerprints volgens de AVG:

Niet alleen de vingerprint zelf, maar ook de gegenereerde binaire code vallen onder ‘biometrische gegevens’ (binnen Korton Personeelsplanner worden de vingerprints omgezet naar een binaire code).

‘’Opvallend is dat de definitie in de AVG stelt dat het gaat om persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking. Dit zou inhouden dat niet alleen de vingerafdruk zelf het biometrische gegeven is, maar ook de nummering of code die hieraan verbonden wordt’’.

Bericht delen:

Vingerafdrukscan voor tijdregistratie is onder de AVG verboden, toestemming van de werknemer heeft geen waarde:

‘’De staatssecretaris baseert haar antwoorden op de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG), die per 25 mei 2018 van toepassing zijn (al moet de Eerste Kamer nog over de UAVG stemmen). Maar ook onder de huidige privacyregels is een vingerafdrukscan voor tijdsregistratie niet de bedoeling. Het verbod op verwerken van biometrische gegevens geldt niet als de betrokkene van wie gegevens worden verwerkt nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Maar in het geval van een werknemer kan toestemming geen geldige grondslag zijn voor verwerking van biometrische gegevens, zo stelt de staatssecretaris. Door de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer is er in de regel geen sprake van in vrijheid gegeven toestemming’’

In het document beantwoording van Kamervragen over kloksystemen op basis van vingerafdrukken leest u meer.