Nieuwe controles voor de ATW

Op verzoek van onze klanten zijn wij bezig om een aantal Arbeidstijden Wet (ATW) controles in te bouwen in Korton Personeelsplanner. Deze controles worden in een aantal stappen geïntroduceerd.

Nieuwe controles voor de ATW

Eerste controles ATW

De eerste controles zijn ingebouwd. Dit zijn de controles op de dagelijkse en wekelijkse rusttijd en de controles op de maximale arbeidsduur binnen een dienst en in een week. In de planning staan ook nog de controles op het (maximale) aantal nachtdiensten. De maximale arbeidsduur wanneer er nachtdiensten gewerkt worden. De (maximale) gemiddelde arbeidsduur over langere periodes (4 en 16 weken). Aangezien veel van onze klanten werkzaam zijn in de Taxi en/of Besloten Bus Vervoer sector hebben wij deze controles ook gemaakt voor het Arbeidstijden besluit Vervoer (Atb Vervoer) en de EG verordening 561.

21 december 2017

 

Zichtbaar

Om deze controles zichtbaar te maken is de software op een belangrijk punt aangepast. In het (anoniem) rooster werd altijd het rooster getoond in zowel heden als verleden. Voor de ATW controles zijn niet de roosters in het verleden, maar de werktijdenregistratie uitgangspunt voor het bepalen of er wel of geen overtredingen zijn gemaakt of zijn ingeroosterd. In de nieuwe versies van de roostersoftware zal daarom de werktijdenregistratie getoond worden. Niet meer de oorspronkelijk geplande dienst(en).

Overtredingen van de ATW worden getoond door een dikke rode streep onder in het blokje van de dienst(en) van de betreffende kalenderdag(en) van die werknemer. Daarnaast is het straks mogelijk om de uitleg van de overtreding(en) in te zien. Zodat duidelijk is welke overtreding gemaakt is in welke periode. Hiermee heeft de roosteraar direct informatie in handen hoe hij die de overtreding kan voorkomen. Door het aanpassen/verwijderen van diensten, als de overtreding (mede) te maken heeft met een inroostering in de toekomst.

Bericht delen:

Inspectie SZW

De controles zijn gemaakt op basis van de officiële rekenregels zoals de inspectie SZW (controle ATW) en door ILenT ((controle Atb Vervoer) deze toepassen. Alle overtredingen van het Atb Vervoer, waar ILenT op controleert en handhaaft, zijn in principe altijd direct beboetbaar. Bij een aantal lichte(re) overtredingen van de ATW, waar de inspectie SZW op controleert en handhaaft, kan eerst een waarschuwing worden gegeven. Pas bij een volgende controle binnen 5 jaar worden deze beboet. De zwaardere overtreding die door de inspectie SZW geconstateerd wordt, zijn echter wel direct beboetbaar.

 

Bewust van wet en regelgeving ATW

Niet in elk bedrijf is de ATW iets wat leeft op de werkvloer. Het is dan ook mogelijk om de controles uit te zetten. Wij raden aan om de controles in te schakelen, en de roosteraars bewust te laten worden van de wet en regelgeving. Een aantal controles is redelijk simpel te begrijpen (maximum aantal arbeidsuren per dienst). Maar andere controles, met name die iets over langere periodes controleren, zijn moeilijker te begrijpen en te doorzien. Hierdoor is een ATW overtreding snel gemaakt. Vandaar is het verstandig om in een roosterpakket de controles op de ATW te activeren, zodat op de achtergrond steeds gecontroleerd wordt of het rooster voldoet aan de wet en regelgeving. Een roosteraar kan op deze manier tijdig ingrijpen wanneer er een ATW overtreding plaatsvindt.