SPORT•GOUDA gaat voor slimme en snelle personeelsplanning

Nick Kulderij: “Korton heeft verschillende slimme functies die we voorheen niet hadden waardoor we nu sneller en slimmer kunnen plannen. Dit geldt ook voor de urenregistratie”

Gouda in beweging
“SPORT•GOUDA is het sportbedrijf van de gemeente Gouda. We doen de volledige exploitatie van het zwembad, twee sporthallen, twee sportzalen en zeventien gymzalen in de gemeente Gouda. Daarnaast verzorgen we in het sociaal domein verschillende activiteiten om de goudse gemeenschap in beweging te krijgen en te houden. Naast het promoten van bewegen hebben we het project ‘Gouda Goed Bezig’ waarin we iedereen willen motiveren om een gezondere leefstijl aan te nemen.  We geven zwemles, aquasporten en andere zwemactiviteiten.

 

Personeelsplanning
We hebben één parttime planner. Deze dame verzorgt de planning van bijna 90 medewerkers. 75% hiervan werkt in een onregelmatig rooster (even en oneven week).

 

Efficiëntieslag
De uitdaging was om een systeem te vinden dat snel en slim kan plannen. De urenregistratie moest bovendien makkelijk en snel zijn. Daarnaast was een goede managementrapportage van belang. Hiermee kunnen we het management van duidelijke en actuele cijfers voorzien over in te zetten personeel/uren op activiteitsniveau.

Bericht delen:

Wij hebben voor Korton gekozen omdat we een efficiëntieslag willen maken. Het vorige systeem was niet toereikend en Korton heeft verschillende signalen, zoals de arbeidstijdenwet waardoor wij een melding krijgen als een medewerker buiten het wettelijk kader wordt gepland. Korton heeft verschillende slimme functies die in het vorige planningspakket niet aanwezig waren waardoor er nu sneller en slimmer gepland kan worden. Ook de urenregistratie voor de medewerker is simpeler en sneller geworden (app en kloksysteem).

 

Wat levert het op?
We hebben nu direct inzicht in de geregistreerde uren en op welk product de uren precies geboekt zijn. Met deze cijfers kunnen we sturen en beoordelen of bepaalde producten goed of slecht draaien. Op de lange termijn zal het een kostenbesparing opleveren zowel in uren als in personeelskosten van de planner, omdat het systeem veel controles automatisch uitvoert.

 

Meedenken met de klant
De consultant heeft ons goed geholpen met de implementatie van Korton Personeelsplanner door mee te denken met de klant. Vooral door ervoor te zorgen dat het systéém het werk gaat doen. En er dus minder handmatige acties nodig zijn, wat veel tijd gaat besparen. Tevens heeft de consultant een andere manier van plannen geadviseerd waardoor het plannen nu sneller gaat.”