Korton Workforce

Creëer de optimale balans tussen arbeidsbehoefte en de medewerkerscapaciteit.
Stem competenties, werkzaamheden en medewerkerstevredenheid af binnen jouw organisatie.

Optimaliseer de personeelsplanning en medewerkerstevredenheid

Het op orde hebben van de personeelsplanning is essentieel voor goede resultaten, een hoge tevredenheid van de medewerkers. Bij het goed doorlopen van het planproces, geeft dit inzicht in de vraag en het aanbod, het werk en de beschikbare medewerkers. Zodat deze goed tegen elkaar weggezet kunnen worden.

Rust bewaren op de afdeling planning en het aanleveren van zuivere werktijden en toeslagen. Dit zijn grote uitdagingen voor roostermakers en de collega’s van de administratie. Door gebruik te maken van onze roosterapplicatie worden deze complexe werkzaamheden een stuk eenvoudiger.

Waarom blijven werken met ingewikkelde spreadsheets als er een tool bestaat die speciaal is ontwikkeld voor het maken van personeelsroosters en het registreren van de gewerkte uren? Automatische controle op wetgeving, cao en de juiste samenwerking met uw medewerkers scheelt doorgaans een hoop discussie achteraf. Wel zo prettig met al die verschillende wensen!

Korton Workforce is ontwikkeld om in zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanningen een kwalitatief hoogstaand personeelsrooster te maken. Werken met Korton Workforce doet wat met uw bedrijf:

  • Geeft inzage in de geroosterde- en nog openstaande diensten.
  • Vervangt grotendeels handmatige handelingen door geautomatiseerde functionaliteiten.
  • Roostering, verwerking en verantwoording van gewerkte uren in één digitale omgeving.
  • Vermindering in foutmarge door gegevens uit te wisselen met andere systemen, zoals HR-, administratie- en reserveringssystemen.Door gebruik van onze applicatie kunnen de verantwoordelijken binnen uw organisatie zich door bovenstaande voordelen meer richten op de kwaliteit van het workforce managementproces en uw beleidsvoering.

Vrijblijvend advies

Wij denken graag met u mee over een passende personeelsplanningstrategie voor uw organisatie

Lees meer

Borg interne continuïteit met een goede personeelsplanning

Door middel van een personeelsplanning draag je zorg bij aan de optimale efficiëntie van je medewerkers. Met een personeelsplanning ben je vele malen beter in staat om interne continuïteit hoog te houden en te waarborgen. Een heldere en gestructureerde planning voorkomt zowel overcapaciteit als ondercapaciteit. De laatste fase van de personeelsplanning bestaat uit het maken van een efficiënt werkrooster. Hier komt vraag en aanbod op een inzichtelijke manier bij elkaar. Korton heeft software ontwikkeld, die het maken van een goed werkrooster vergemakkelijkt.

Alvorens je gaat roosteren is het echter van belang de initiële stappen in het personeelsplanning proces goed te doorlopen. Deze bestaat uit forecasting en capaciteitsmagagement, planning en tot slot het inroosteren. In deze vroege stappen breng je vraag en aanbod bij elkaar en ontwikkel je inzicht in de beschikbare capaciteit die vereist is voor de werkzaamheden van uw onderneming.

Een personeelsplanning biedt essentieel inzicht

Een personeelsplanning maakt inzichtelijk waar de bezetting binnen de organisatie op orde is en waar in de nabije toekomst nieuwe medewerkers nodig zijn op basis van het verwachte werkaanbod. Het is een proces waarmee je duidelijk vooruit kunt kijken en dat ervoor zorgt dat je niet achter de feiten aan loopt. Daarom is een planning noodzakelijk voor een toekomstbestendige organisatie. In de praktijk zien we steeds meer parttime functies, wat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod behoorlijk uitdagend maakt.

Korton heeft met de Personeelsplanner software ontwikkeld die vraag en aanbod in een goed werkrooster bij elkaar brengt. Onze software maakt de laatste stap in het personeelsplanning proces, het roosteren, vele malen eenvoudiger.

Een zeer handige functionaliteit van onze software is het inroosteren op basis van talent. Met de personeelsplanning software van Korton kun je competenties koppelen aan medewerkers. Vanuit  diverse competenties kun je medewerkers inroosteren op werkzaamheden waarmee het talent van een medewerkers optimaal benut wordt. Dit verhoogt de productiviteit en het werkplezier. Dat leidt tot hogere motivatie, waarmee je jouw medewerkers aan de organisatie bindt.

Personeelsplanning voor een hoge medewerkerstevredenheid

We zitten in een fase van forse economische groei. Menig organisatie groeit mee en er is een sterke behoefte aan gekwalificeerd personeel. Veel bedrijven hebben juist in deze tijd moeite om goed personeel te werven én vast te houden. Hier ligt een kans als organisatie.

Met een hoge medewerkerstevredenheid bind je personeel aan de onderneming. Daarbij wordt het bedrijf interessanter voor nieuw talent. Het optimaal benutten van de talenten van de medewerkers is niet alleen deugdelijk voor het bedrijf, maar is tevens een belangrijke factor voor een hoge medewerkerstevredenheid.

Korton heeft software ontwikkeld voor een werkrooster waarbij u uw personeel kunt inzetten op werkzaamheden waarbij het talent van de medewerker optimaal tot uiting komt.

Wil je hierover graag een keer vrijblijvend in gesprek met onze adviseurs? Neem dan contact met ons op.

Sluiten